Trang:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 32 —
 1. Giả dại qua ải.
  Không ai tra vấn kẻ điên dại : gỉa khờ gỉa dại cho qua việc.
 2. Già đòn non lẽ.
  Nghĩa là đau đòn phải xưng ngay, chẳng còn chữa chối.
 3. Già kén chẹn hom.
  Nghĩa là kén lừa lắm thì chẹt người. Những người hay kén vợ kén chồng, ít gặp người cho vừa con mắt, mà hay lầm nhằm người không tử tế. Chánh nghĩa kén ấy là kén tằm, hom là hom dâu, chà bủa. Hễ kén nhiều thì hom chẹt (vị tường).
 4. Gìa lăm gìa hỏng.
  Nghĩa là bụng mình chí lăm, hay là kể chắc lắm, thì chẳng mấy khi gặp, cho nên người ta hay nói, : Tình cờ mà gặp, chóc mòng mà không, có ý nói về sự chồng vợ.
 5. Gia Phú tiểu nhi kiêu.
  Nghĩa là nhà giàu, con nít kiêu ngạo. Đại để con nhà giàu hay ỷ của cùng chẳng hay khiêm nhường.
 6. Gìa sanh tật, đất sanh cỏ.
  Con người ta tới tuổi già thì hay lú lẩn hoặc đổi tính ý, vui buồn không chừng, ấy là tật tánh tình, hoặc hóa ra đui mù, điếc lác, cùng năng đau ốm thì là tật thân thể ; đều là tật chung mọi người gìa phải có.
 7. Giá thú bất khả luận tài.
  Nghĩa là phép gả cưới không nên tính của cải, hễ làm giá cả thì ra việc mua bán.
 8. Giận con rận đốt cái áo.
  Nghĩa là tức mình về việc nhỏ mọn mà hại đến việc cả thể.
 9. Giận thì đánh quạnh thì thương.
  Thương ấy là tánh tự nhiên, lẽ buộc phải thường.
 10. Giáo đa thành oán.
  Nghĩa là dạy biểu nhiều, gây nên đều hờn giận ; răn khuyên dức bảo thì là việc có ích, mà cũng có nhiều người quen theo tánh ý riêng, thì lấy làm bất bình ; vã lại sự dạy biểu thới quá cũng hay làm cho người ta nhàm lờn.
 11. Giao long ly thủy, thất phu khả chế.
  Nghĩa là loài giao long lìa nước, đứa thất phu cũng hiếp đặng. Tĩ với người có tài hay là anh hùng thất thế, thì sức một tay tầm thường cũng hại đặng. Người ta hay nói, khi cá ăn kiến, khi kiến ăn cá, thì là làm vậy.
 12. Giao nghĩa mạc giao tài.
  Nghĩa là kết bạn chớ khá vì tiền của.
 13. Giao tài nhơn nghĩa tuyệt.
  Nghĩa là kết bạn vì tiền của thì hết nhơn nghĩa.