Trang:Tay Nam dac bang.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 15 —

cho kiến ong quét sạch phen này, tống Nguyễn-chúa phản hồi cố-quốc (nghe).

Triêu-Tăng, Triêu-Xương đồng viết. — Phụng mạng.

Nguyễn-chúa viết. — Cám quí-quốc có lòng giúp đỡ, tôi xin theo Tiêm tướng giở về.

Nhị tướng-quân vâng lịnh vua Tiêm đưa 20000 quân hộ tống chúa Nguyễn đi đến Long-hồ bị Tây-sơn đánh thua, quân tướng Tiêm chạy về Tiêm còn Nguyễn-chúa và tướng sĩ chạy về Phú quốc.
Hạ màn.

Cảnh thứ V. — TRONG TƯ THẤT HOÀNG-PHI Ở PHÚ-QUỐC

Bài trí: Hoàng-phi đương ngồi khâu.

Ông Giám mục sẵn lòng giúp nước,
Bà Hoàng phi, quyết ý giao con.

Quốc-thái – Nguyễn-chúa — Hoàng-phi — Bá-đa-Lộc — Hoàng-tử Cảnh — môn hạ

Hoàng-phi viết. — Từ ngày phò từ giá ra hải-đảo an cư, (ới mầng răng, từ đó đến giờ quốc-trưởng tôi ở đâu, tôi chưa đặng hay tin tức, bởi vậy cho nên) ven giời góc bể bơ vơ, thư cá tin nhàn vắng vẻ, (như ta buồn làm vậy, chẳng có nhẽ ngồi không, bởi vậy cho nên) mượn nghề kim chỉ, may áo nhung y, để phòng khi chúa-công ta ban thưởng cho các kẻ tướng sĩ.

Hựu viết. — (Cám nỗi cho tôi bây giờ), thương con còn hãy thơ ngây, sót mẹ càng cao tuổi tác, ngụ tình lưu lạc, tả cảnh gian truân (a):

Ngâm viết. — (Từ khi quốc-trưởng ta qua Tiêm đến nay, đường sá xa xôi, âm thư đoạn tuyệt), Muôn dặm xa xôi cánh nhạn trầm.

(Đêm khuya canh tàn ỷ song ngoạn nguyệt thì thấy): Canh tàn giăng xế bóng nga thâm.

(Như tôi bây giờ, chẳng qua là nương nấu đợi thời mà thôi), Ven giời góc bể còn nương náu.

(Một mai mà gặp thời vận) Cá gặp mây rồng sẽ nổi tăm.