Trang:Tay Nam dac bang.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

Hựu viết. — (Ta có nghe rằng bây giờ anh em Tây-sơn nó đã cốt nhục tương tàng nhau, nếu như vậy) thời tặc đảng tử vong tương chí, (cũng là làm) cho ta cơ hội khá thừa, (ta) đã giao cho Võ-Tính mật thư, hồi Gia-định hội binh thảo tặc, (vả chăng) binh sự quí hồ thần tốc, giai âm luống những đợi chờ.

Quân ra.

Báo viết. — (Dạ dạ) hữu Võ-Tính mật thư, trình chúa-công khai khán.

Nguyễn-chúa viết. — Tương lai.

Nguyễn-chúa xem thư Võ-Tính nói đã thu phục được Gia-định thì lấy làm mừng.

Hựu viết. — (Hảo a) chí hỉ lạc, chí hỉ lạc, thậm hoan hân, thậm hoan hân, âu cấp báo mẫu thân, cho đặng tường cơ sự (a).

Hựu viết. — Mẫu thân, Hoàng-phi, hỉ sự.

Quốc-thái, Hoàng-phi ra.

Quốc-thái viết. — Hà sự mà hay.

Nguyễn-chúa viết. — (Dạ dạ trăm lạy mẹ) lâu nay đã chịu bề cay đắng, bây giờ mong gặp hội thăng bình.

Quốc-thái viết. — Hà sự mà hay con.

Nguyễn-chúa viết. — (Dạ dạ trăm lạy mẹ) con được Võ-Tính tấu thư, rằng đã thu hồi Gia-định, rầy con được thần hôn định tỉnh, không còn như xưa bôn bá lưu ly.

Hựu viết(Nguyễn-văn-Thành) ngươi về truyền cho Võ-Tính, tu chỉnh túc hậu nghinh (nghe).

Nguyễn-văn-Thành phụng mạng vào.

(Lê-văn-Duyệt) ngươi theo ta phò từ giá đăng chình, võng Gia-định thành tấn phát (a).

Lê-văn-Duyệt phụng mạng vào.

Hạ màn