Trang:Tay Nam dac bang.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 24 —

Hựu viết. — (Ta nhớ lại từ khi tôn-sư hồi quốc đến bây giờ, cũng đã lâu rồi), từ tôn-sư phản hồi cầu trợ, sao chầy ngày còn vắng tiêu hao, (bởi vậy cho nên), lòng ta luống những khát khao, chờ đợi còn mong tin tức.

Quân ra.

Báo viết. — (Dạ dạ), tôn-sư cùng Hoàng-tử, tầu đã đến Cần-giờ, người sai tôi lên trước đem thư, mai sẽ đến tỉnh thành tấn thứ.

Nguyễn-chúa viết. — (Hảo a), trí[đính chính 1] hỉ duyệt, trí[đính chính 2] hỉ duyệt, thậm hoan hân, thậm hoan hân, (chư tướng), ta cùng văn võ chư thần lai nhật tựu giang tân nghinh tiếp.[đính chính 3]

Nguyễn-chúa viết. — (Hảo a), xin mừng tôn-sư đã tới, cha mừng con đã về.

Hựu viết. — Như nay đà nhất đường hội ngộ, không lại còn ly cách tha phương, trước là mừng cho tôn-sư vốn hãy khang cường, sau là mừng cho Hoàng-tử nay đà khôn lớn.

Bá-đa-Lộc viết. — Lâu nay cách mặt, nay đặng thừa nhan, (tôi có nghe rằng chúa công đã thu phục được thành Gia-định), mừng là mừng nay đà tái tạo giang san, (nhưng lại còn nhiều sự vui nữa). vui là vui có nhất phiên cơ hội.

Nguyễn-chúa viết. — Troàn hồi thành, xin mời tôn-sư hồi thành.

Hạ màn

Cảnh thứ III. — TRIỀU ĐÌNH NGUYỄN CHÚA Ở GIA-ĐỊNH

Bài trí cũng như cảnh thứ nhì.

Thành đại-sự luận công hành thưởng,
Tiêm nghịch thù khiển tướng sai binh.

Quốc-thái — Nguyễn-chúa — Hoàng-phi — Hoàng-tử Cảnh — Bá-đa-Lộc Nguyễn-văn-Thành, — Võ-Tính — Nguyễn văn-Thắng — Nguyễn-văn-Chấn — Văn võ triều đình — quân-sĩ — phường nhạc-công.

Quốc-thái viết. — Nay mừng đà quân thần hội ngộ, phụ tử đoàn viên, truyền mở tiệc ca diên, đặng cho thỏa tình hoan lạc.


  1. Sửa: trí được sửa thành chí: chi tiết
  2. Sửa: trí được sửa thành chí: chi tiết
  3. Sửa: nghinh tiếp. được sửa thành nghinh tiếp.
    (Nguyễn-chúa văn võ triều-đình ra đón ông Bá-đa-Lộc ở bến thuyền giở về rồi mấy nhập thành.
    : chi tiết