Trang:Tay Nam dac bang.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —

Sắt đinh một tiết, tích ngô kim ngô; bể nước nghìn trùng, khứ lộ lai lộ.

Nhờ bởi đó có tầu bền súng tốt, gầy nên tái tạo giang san; đánh đến đâu thì trúc chẻ khói tan, rửa sạch chín đời thù hổ.

Nào phải tham lam tư lợi, vì một mình mà mở lối công danh; muốn lo ích lợi về sau, cho hai nước không quyên tình kiên cố.

Đường ân-ái sắp thông lại một, cầu trường kiều đương giữa gịp bắc ngang. Lối âm dương đâu rẽ làm hai, số đoạn mạnh ghé trên đầu chấm sổ.

Thương ôi, nước chẩy bèo trôi, cây khô lá đỏ.

Nhớ những lúc truy tùy nhung mã, sống theo nhau thề thác phải cùng nhau; mà tới nay tế ngộ phong vân, buồn thì có, khi vui sao chẳng có.

Đã phong chức quận công thái-phó, dễ đâu mà báo đáp công to.

Vậy dựng ra bia đá chữ vàng, gọi chút để tạc ghi nghĩa cũ.

Hạ màn lần cuối cùng.Chung