Trang:Tay Nam dac bang.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

NHỮNG CHỖ PHẢI SỬA LẠI

số trang số ròng IN NHẦM PHẢI ĐỌC LÀ
3 11 Ngươi Hoàng-ngữ-Phúc Ngươi Hoàng-ngũ-Phúc
21 Monseigner de Béhaine Monseigneur de Béhaine
24 Ngài có dăn ông ấy rằng Ngài có dặn ông ấy rằng
4 3, 17 Châu-bôn Chân-bôn
9 7 Chung-quân Chu-văn-Tiếp Hậu-quân Chu-văn-Tiếp
9 11 Hậu-quân Nguyễn-văn-Thành Trung-quân Nguyễn-văn-Thành
9 32 Bôn ba Bôn bá
10 15 Châu-bôn Chân-Bôn
16 11 Mà tâm sự khổ đa vi lắm mẹ (Mà) tâm sự khổ đa vi (lắm mẹ)
17 21 Quốc sự khó to toan lắm (em) Quốc sự khó lo toan (lắm em)
18 27 Tiễn quang-đình ly biệt tam bôi Tửu tân-đình, ly biệt tam bôi
24 9 Trí hỉ duyệt, trí hỉ duyệt Chí hỉ duyệt, chí hỉ duyệt
24 10 Sau câu: «...... nghinh tiếp ». Thì phải thêm tiểu chú rằng: (Nguyễn-chúa văn võ triều-đình ra đón ông Bá-đa-Lộc ở bến thuyền giở về rồi mấy nhập thành.