Trang:Tay Nam dac bang.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 9 —

Hựu viết. — (Tả-quân Lê-văn-Duyệt) giao ngươi phò từ giá, lánh về chốn hương thôn, (nghe ta dặn cho rõ) ngươi đi đường xá, liệu đó mà xem, nếu tặc đảng truy bôn, thì lánh ra Phú-đảo.

Lê-văn-Duyệt phụng mạng rồi phò Quốc-thái và Hoàng-phi đi lánh ra Phú-quốc, vào.

(Chung[đính chính 1]-quân Chu-văn-Tiếp) — Ngươi khá đem tiên-thư một bức, sang Tiêm-la trình với thứ-cung (nghe ta dặn) bức thư này ta đã mật phong, ngươi tua khá tiểu tâm cẩn thận.

Chu văn-Tiếp phụng mạng rồi vào.

(Hậu[đính chính 2]-quân Nguyễn-văn-Thành) — Ta cùng các tướng thần tiên phát, giao cho ngươi coi toán hậu binh, (nghe ta dặn) như tặc đồ truy nhiếp kiêm trình, ngươi tua phải liệu phương để địch.

Nguyễn văn-Thành phụng mạng rồi vào.

Hạ màn

Cảnh thứ II. — SƠN THỦY CHÚA NGUYỄN CHẠY SANG TIÊM-LA

Quân sĩ đi đường làm ra bộ đói khát ốm đau khó nhọc.

Tôi theo vua, xiết nỗi gian lao,
Chúa khuyên tướng, dùng lời yên ủi.

Nguyễn-chúa — tướng-tá — quân-sĩ

Nguyễn chúa viết. — (Như ta bây giờ phải lưu ly làm vậy chẳng qua là vận mạng mà thôi), nhân sinh do vận mạng, vương nghiệp tối gian nan, hai vai một gánh giang san, muôn dặm đôi đường mẫu tử.

Vãn viết. — Muôn dặm đôi đường mẫu tử, nghĩ cù lao chín chữ mà thương, mẹ già đầu bạc nhuốm sương, lòng con đi một bước đường một đau.

Hựu viết. — (Cám thương cho tướng sĩ ta, từ khi theo ta ở thành Gia-định bôn ba[đính chính 3] đến nay, vạn khổ thiên tân, gian nan hiểm trở), xét quân


  1. Sửa: Chung được sửa thành Hậu: chi tiết
  2. Sửa: Hậu được sửa thành Trung: chi tiết
  3. Sửa: ba được sửa thành : chi tiết