Trang:Thề non nước.pdf/61

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

sách « thề non nước » này in
2500 cuốn tại nhà in thụy-ký 98
phố hàng gai hanoi, xong ngày
1er mai 1940 do tản đà thư-cục
xuất-bản lần thứ hai có bán ở
hương-sơn-đường 97 hàng bông
hanoi và khắp các hàng sách
lớn trong năm xứ đông-dương