Trang:Thề non nước.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
THỀ NON NƯỚC
7
 

— Ô hay, cứ buộc vào người ta.

— Thôi, hãm đi.

— Thế ông đặt đi cho một câu.

— Ai hãm thời người ấy phải đặt lấy, nhờ người đặt hộ thời còn có thú gì nữa!

— Tôi đặt lấy thời không biết có nghe được không.

— Hãy cứ hãm đi, nghe được hay không, mặc người ta.

Vân-Anh vừa mỉm cười, vừa nghĩ. Khách cũng cười mà cất chén uống rượu để đợi nghe.

Vân-Anh nghĩ đã xong, rót chén rượu mời, hãm rằng:

鷄 鳴 風 雨 瀟 瀟
天 涯 遊 子, 藍 橋 神 仙
好 惡 姻 緣
Kê minh, phong vũ tiêu-tiêu:
Thiên-nhai du-tử, Lam-kiều thần-tiên.
Hảo, ác nhân-duyên?

— Khách nghe, thần-hồn như phiêu-động; cạn chén, hỏi Vân-Anh rằng:

— Thế trước chị học chữ nho được bao năm?