Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/153

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Sửa những chỗ sai


số trang số ròng chỗ in sai xin đọc là
7 27 (cuối ròng) ...Không , gì là... ..Không nói gì là...
11 12 ..hy-vong lớn lao ta. hy vọng lớn lao của ta
17 12 (đầu ròng) ...hoang cắc như... ...hoang tắc như...
25 31 Tuy ở sức đóng thuế .tuỳ ở sức đóng thuế.
41 1 (ròng đầu) nên nghe buôn bán. .nên nghề buôn bán.
47 Ròng cuối về chỗ chú cước 1• — Lại là một người 1• Lại bị ngờ là một ng.
56 30 .Trừ hai cơ-quan ấy. Trừ cái cơ-quan ấy
60 Ròng cuối) ......an công...... ...... công an.....
71 5 .lựa đất nào để giồng. giọt, lựa đất nào để .người ở......... ..lưa (nghĩa là thừa.. theo tiếng nói Trung kỳ)
75 6 ...được một vài hào . ngoài này chỉ thế.. . trên đầu chữ ngoài. còn sót một cái dấu (
87 8 . làm mối giới cho.. .làm môi giới cho.
113 15 . nhiều đất cát đe họ .nhiều đất cát để họ
125 8 Hội-đồng Quân-hạt... ..Hội-đồng Quản-hạt..Trong khi in vội, chắc còn có nhiều chỗ sai nữa, xin độc-giả luợng-thứ.