Trang:Tho ngu ngon La Fontaine Nguyen Van Vinh.pdf/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


La Fontaine

THƠ
NGỤ
NGÔN

Nguyễn Văn Vĩnh dịch
tranh của Mạnh Quỳnh và André Pec
cảothơm

La Fontaine NVV - page1.jpg