Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/278

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
290
TÔN NGÔ

mong cho mau chóng, tất có chỗ chẳng liên tiếp nhau, đuổi theo mà đánh có thể phá vỡ.

Ngô-Tử nói: Phàm cái cách đánh giặc vây thành, thành ấp đã vỡ, nên vào tận cung, hưởng những lộc trật, thu những khí vật Quân đi đến đâu, không đẫn cây, giỡ nhà, lấy thóc, giết những lục súc, đốt những kho vựa, để tỏ với dân là mình không có lòng tàn nhẫn, kẻ nào xin hàng thì thu nhận mà cho họ được yên ổn.