Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/56

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
60
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

kham nổi cho những tấm thân hoa mềm-yếu.

Sinh khuyên-lơn dịu-ngọt rồi cùng tắt đèn đi nằm. Lửa đượm hương nồng, ái-ân mười phần thỏa-nguyện. Trong lúc gối êm chăn ấm, sinh bảo hai nàng cùng làm thơ ngâm chơi. Nàng Liễu ngâm trước:

麝 塵 涼 汗 濕 羅 衣
Xạ trần, lang hãn thấp la y
翠 黛 輕 顰 八 字 眉
Thúy đại khinh tần bát tự my
報 道 東 風 寬 嚲 綠
Báo đạo đông-phong khoan đả lục
纖 腰 擺 亂 不 塍 吹
Tiêm yêu bãi loạn bất thăng xuy

Dịch:

    Màu hôi dâm dấp áo là,
Mây xanh như nét tà-tà như chau.
    Gió xuân xin nhẹ-nhàng nhau,
Thân non mềm chịu được đâu phũ-phàng.

Nàng Đào cũng tục ngâm:

天 高 禁 御 漏 聲 遲
Thiên cao cấm ngự lậu thanh trì,
燈 擁 銀 缸 出 絳 帷
Đăng ủng ngân giang xuất giáng duy.
分 付 才 郎 攀 折 去
Phân phó tài lang phan triết khứ,
新 紅 認 取 小 桃 枝
Tân hồng nhận thủ tiểu đào chi.

Dịch:

    Cung sâu thưa điểm giọt rồng,
Ngọn đèn soi tỏ trướng hồng lung-linh.
    Tài-lang mặc sức vin cành,
Đào non nhận lấy những nhành thắm-tươi.