Trang:Viet Han van khao.pdf/80

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 68 —

Thần đẳng

Bị vị ở chốn thanh-phiên,

Giốc lòng về nơi giáng-khuyết.

Hoàng-vương dựng đạo cả, trù ngũ-phúc chắc được kiêm toàn;

Thượng đế giáng phúc lành, nhời cửu-như xin đem chúc tụng.

Thần đẳng mừng rỡ kể sao cho xiết, xin dưng biểu tiến trình Ngự-lãm.

Biểu các quan mừng tết Nguyên-đán.

(Cận thể)

(Dịch nguyên văn chữ nho)

Thần đẳng là.......

cúi dưng lời sau này:

Nay kính gặp tiết lành Nguyên-đán,

Sân phong rạng vẻ,

Ống luật về xuân.

Khí dương hòa sáng tỏa thềm son,

Cảnh giời đẹp vẻ lồng cõi bắc.

Thần đẳng rất vui vẻ, rất mừng rỡ, kính dưng biểu mừng.

Thiết nghĩ rằng:

Đế ra phương Chấn, vẻ-vang nối dõi ngôi rồng;

Vương kế chữ Xuân, rực-rỡ gây từ năm sớm.

Đầu xuân hòa thẳm,

Khắp cõi vui mừng.

Kính nghĩ Hoàng-đế bệ-hạ:

Nối chịu ngôi tôn.

Vâng thừa mạng lớn.

Công tạo-hóa phát sinh muôn vật, mạnh-mẽ vô cùng;

Đuốc quang-minh soi rạng bốn phương, tưng-bừng tỏa khắp.