Trang:Viet Han van khao.pdf/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 69 —

Ngày này ngày khác,

Mới lại mới thêm.

Gió hòa muôn dặm hây hây, thọ muôn tuổi, núi Nam chúc tụng;

Vẻ sáng chín từng ôi ối, phúc cửu-như, cửa Bắc nghinh tường;

Đời Hoàng mát tựa mùa xuân,

Lòng chúng quay về cửa khuyết,

Thần đẳng:

Chức phận giữ nơi bờ-cõi,

Lòng mong nương bóng mặt trời.

Giáp-lịch hiến phúc lành, ngóng ơn rộng trong nhà Tượng-ngụy;

Tiêu-tràng dưng chén thọ, xin chúc mừng ngoài cõi Nghiêu-phong.

Thần đẳng mừng rỡ tụng đảo, không biết đâu cho xiết, xin dưng biểu lên Ngự-lãm.

(Hai bài trên này trích ở trong Đại-Nam điển-lệ)

5.— HỊCH VĂN.— Hịch là một bài văn kể tội người thù địch và xui giục lòng người để cho kích-khuyến. Hịch làm theo lối tứ lục, hoặc theo lối lục-bát, hoặc theo lối văn xuôi cũng được.

Kìa Kỷ-tín, Do-vu thủa trước,
Liều một mình thoát được nạn vua.
Nuốt than Dự-Nhượng báo thù,
Chặt tay, Thân-Khoái đền bồi quốc-ân.
Đường Kính-Đức đem thân cứu chúa,
Nhan Thường-Khanh mắng quở nghịch thần.
Từ xưa nghĩa sĩ trung thần,