Trang:Viet Nam Su Luoc.djvu/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.


đánh nhau với họ Trịnh ở đất Nghệ-an. Lấy đất Chiêm-thành lập ra phủ Ninh-hòa và phủ Diên-khánh (tức là đất Khánh-hòa bây giờ).

LÊ THẦN-TÔNG (1649-1662) (lần thứ hai)

Niên-hiệu : Khánh-đức (慶 德) (1649-1652) - Thịnh-đức (盛 德) (1653-1657) - Vĩnh-thọ (永 壽) (1658-1661) - Vạn-khánh (萬 慶) (1662)

Chân-tông mất không có con. Trịnh Tráng lại rước Thần-tông Thái-thượng-hoàng về làm vua. Lần thứ hai này ngài làm vua được 13 năm thì mất, thọ 56 tuổi.

TRỊNH

Trịnh Tráng mất năm đinh-dậu (1657).

TÂY-VƯƠNG TRỊNH TẠC
鄭 柞 (1657-1682)

Miếu-hiệu : Hoằng-tổ Dương-vương

Trịnh Tạc đánh con cháu nhà Mạc lấy lại đất Cao-bằng. Đặt ra lệ vào chầu vua không lạy, sớ tấu không viết tên, và đặt giường ngồi ở bên tả ngai vua ngự.

NGUYỄN

Nguyễn-phúc Tần (Chúa Hiền)

LÊ HUYỀN-TÔNG 黎 玄 宗 (1663-1671)

Niên-hiệu : Cảnh-trị 景 治

Huyền-tông húy là Duy-Vũ 維 禑, con thứ hai vua Thần-tông. Trong đời ngài làm vua mới khởi đầu thông sứ với nhà Thanh, và cấm đạo Gia-tô. Ngài làm vua được 9 năm thọ 18 tuổi.

TRỊNH

Trịnh Tạc

NGUYỄN

Nguyễn-phúc Tần
(Chúa Hiền)