Trang:Viet Nam Su Luoc.djvu/2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
BỘ GIÁO-DỤC

TRUNG-TÂM HỌC-LIỆU XUẤT-BẢN

Lần thứ nhất, 1971: 80.000 cuốn

(Thêm Phụ-lục và Sách-dẫn)