Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.


Trang
Chương VII. Giặc nhà Nguyên — I 133 — 150
Chương VIII. Giặc nhà Nguyên — II 151 — 162
Chương IX. Nhà Trần ( Thời-kỳ thứ hai ) 163 — 172
Chương X. Nhà Trần ( Thời-kỳ thứ ba ) 173 — 188
Chương XI. Nhà Hồ 189 — 197
Chương XII. Nhà Hậu-Trần 199 — 206
Chương XIII. Thuộc nhà Minh 211 — 216
Chương XIV. Mười năm đánh quân Tàu 217 — 245
Chương XV. Nhà Lê 247 — 276
Phụ-lục. Phiên âm bài Bình Ngô đại-cáo 277 — 280
Những-sách soạn-giả dùng để kê-cứu 281

BẢN-ĐỒ

1. Nước Tàu về đời nhà Tần 27
2. Nước Tàu về đời Tam-quốc 45
3. Nước Tàu về đời Ngũ Quý 69
4. Nước Nam khi nhà Trần chống với Mông-cổ 135

BIỂU-ĐỒ

1. Ngô-triều thế-phổ 83
2. Đinh-triều thế-phổ 88
3. Tiền-Lê triều thế-phổ 92
4. Lý-triều thế-phổ 117
5. Hồ-triều thế-phổ 197
6. Trần-triều thế-phổ 207
7. Lê-triều thế-phổ 271
vi