Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
28 – VIỆT-NAM SỬ-LƯỢC
 

MẠC-TRIỀU THẾ-PHỔ 莫 朝 世 譜

1. MẠC ĐĂNG DUNG
莫 登 庸
2. MẠC ĐĂNG DOANH
莫 登 瀛
Mạc chính Trung
莫 正 中
3. MẠC PHÚC HẢI
莫 福 海
Mạc kính Điển
莫 敬 典
Mạc đôn Nhượng
莫 敦 讓
4. MẠC PHÚC NGUYÊN
莫 福 源
Kính Chỉ
敬 止
Kính Phu
敬 敷
Kính Chương
敬 章
Kính Thận
敬 慎
Kính Giản
敬 劗
Kính Tuân
敬 遵
Kính Cung
敬 恭
5. MẠC MẬU HỢP
莫 茂 洽
Kính Dụng
敬 用
Kính Khoan
敬 寬
Mạc Toàn
莫 全
Kính Vũ
敬 宇 (完)