Trang:Viet Nam phong tuc.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
26
VIỆT-NAM PHONG-TỤC
 

đào, gọi là bàn đào chúc thọ, lấy điển Bà Tây-Vương Mẫu ngày xưa hiến vua Hán Vũ-Đế mấy quả đào tiên, nói rằng ăn quả đào ấy thì được trường thọ.

Con cháu lễ bái xong, ăn mừng ăn rỡ, mời làng nước khách-khứa, có nhà ăn hai ba ngày, có nhà ăn đến năm bảy ngày.

Khách khứa đem đỗ lễ vật đến mừng, cũng như mọi việc ăn mừng khác.


VII.— SINH NHỰT

Tục ta không mấy người ăn mừng sinh nhựt, nhưng nhà đại-gia cũng có ăn mừng.

Ngày sinh nhựt, con cái làm lễ tế cha mẹ, rồi làm cỗ làm bàn, khoản đãi khách khứa như lễ mừng thọ.

*

* *

Mừng thọ và mừng sinh nhựt của cha mẹ cũng là một tiệc để tỏ cái lòng kính yêu cha mẹ là việc rất hay, người không có thì chẳng kể làm gì, nhưng giàu có thì nên lắm, có lẽ hơn là làm giỗ ngày húy nhựt. Ta không mấy nhà theo lễ ấy mà chỉ phù-hoa sau khi cha mẹ đã mất rồi, thực là một việc sai lầm!


VIII.— THẦN-HOÀNG

Người nào làm quan từ tam, tứ phẩm trở lên thì nhà vua ban sắc phong tặng cho cha mẹ, ông bà, cụ