Trang:Viet Nam phong tuc.pdf/375

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
376
VIỆT-NAM PHONG-TỤC
 
Vừng (hạt)
Muỗm (quả) Xoài
Lạc (củ) Đậu phụng
Gạo (bông) Gòn
Gạ gẫm O bế
Tảng lờ Giả đò
Cú (chim) Ó
Cáo (con) Chồn
Trái (phải) Quấy
Đuổi Rượt
Tiêu Xài

v.v..

2.— Cùng âm mà khác vận như là:

Gi Tr
Giời (ông) Trời
Giăng (mặt) Trăng
Giai (con) Trai
Giồng (cây) Trồng
Giầu (lá) Trầu
Gianh (cỏ) Tranh
Gio (than) Tro
Giải (chiếu) Trải
Nh L
Nhời Lời
Nhẽ Lẽ
Nhầm (lẫn) Lầm