Trang:Viet Nam phong tuc.pdf/376

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
NÓI VỀ PHONG-TỤC XÃ-HỘI
377
 
Nhanh Lanh
Nhụt (dao) Lụt
Nhạt (mặn) Lạt
Nhợ (mùi) Lợ
Nhọ nhem Lọ lem
D Nh
Dện (con) Nhện
Dộng (con) Nhộng
Dựa (cầy) Nhựa
Dám (nắng) Nhám
Duộm (màu) Nhuộm
Dúm (lửa) Nhúm
Dọt (ung) Nhọt
v.v...

Lại còn những tiếng lặt vặt như là:

Ngắn Vắn
Trọn (việc) Lọn
Lòng (trứng) Tròng
Gắng (sức) Ráng
Ngắm (nhìn) Nhắm
Cành Nhành
v.v...