Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/55

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
59
 


nuôi giống lợn béo tốt này,

Con ngựa Etoile. Ngựa ta để lấy giống của M. Nguyễn-huy-Hợi.

cho ăn cũng không tổn hơn giống lợn ta đâu. Giả sử nhà điền-chủ thấy người cai đến xin sữa bò cho con ăn, thì vui cười mà nghĩ bụng rằng: « Được lắm, đã quen ăn sữa như thế, tất rồi An-nam ngày càng nhiều người ưa dùng sữa; trẻ con mà nuôi bằng sữa tốt, rồi ra trở nên những người lao-động sức lực. »

Bò Đông-Pháp để làm thịt của Mme Nguyễn-thị-Nghĩa.

Giả sử làng nào bên láng-giềng mà đến mua con lợn con, hay con lợn xề để lấy