Truy tán Sùng Phạm thiền sư

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Truy tán Sùng Phạm thiền sư - 追贊崇范禪師
của Lý Nhân Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

崇范居南國,
心空及第歸。
耳長迴瑞質,
法法盡离微。

Sùng Phạm cư Nam quốc,
Tâm không cập đệ quy.
Nhĩ trường hồi thụy chất,
Pháp pháp tận ly vi.

Sùng Phạm [sinh] ở nước Nam,
Tâm hư không thi đỗ trở về.
Tai dài đưa về chất báu lạ,
[Người đã thông hiểu rằng] thế giới hiện tượng đều là "ly vi".