Tuyên bố của Bộ trưởng Clinton về các ưu tiên quốc phòng thế kỷ 21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tuyên bố của Bộ trưởng Clinton về các ưu tiên quốc phòng thế kỷ 21  (2012) 
của Hillary Rodham Clinton, do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dịch

Tuyên bố của Ngoại trưởng Clinton về các ưu tiên quốc phòng thế kỷ 21, được đăng tải ngày 5 tháng 1 năm 2012.

5/1/2012

Dành cho đăng tải ngay

2012/018

Sáng nay, Tổng thống Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Panetta đã công bố định hướng chiến lược mới thể hiện nhu cầu quốc phòng thế kỷ 21 của chúng ta và bảo đảm sự lãnh đạo của Hoa Kỳ đối với tương lai. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao tiếp tục sát cánh làm việc để mang mọi nguồn lực của Hoa Kỳ phục vụ cho chính sách đối ngoại của chúng ta. Chiến lược mới nhìn nhận rằng đương đầu với các thách thức không thể là công việc của riêng quân đội. Ngoại giao và phát triển là những đối tác bình đẳng với lĩnh vực quốc phòng trong phương pháp tiếp cận quyền lực thông minh của chúng ta nhằm thúc đẩy các lợi ích và giá trị của Hoa Kỳ ở nước ngoài, tăng cường sự thịnh vượng kinh tế của chúng ta và bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta.

Định hướng mới này là một thành tố trọng yếu trong phương pháp tiếp cận kết hợp của chúng ta về củng cố sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong một thế giới đang thay đổi. Nó tăng cường năng lực và các mối quan hệ mà chúng ta cần để chỉ đạo và đáp ứng các trách nhiệm của chúng ta trong những năm tới. Và nó thúc đẩy các ưu tiên chiến lược của chúng ta, bao gồm duy trì sự hiện diện toàn cầu trong khi tăng cường chú trọng vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương; ngăn chăn các đối thủ của chúng ta và thực hiện đầy đủ các cam kết an ninh của chúng ta; đầu tư vào các liên minh và quan hệ đối tác trọng yếu, trong đó có NATO; chống những kẻ cực đoan bạo lực và bảo vệ nhân phẩm trên toàn thế giới; và bảo toàn năng lực phản ứng nhanh trước những mối đe dọa mới xuất hiện. Cùng lúc chúng ta tiến hành chiến lược này, chúng ta sẽ sẽ tiếp tục tham khảo với các đồng minh và đối tác để xử lý những mối quan ngại chung, nắm bắt các cơ hội mới, và củng cố sự ổn định toàn cầu.

Tôi mong tiếp tục mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng khi chúng ta làm việc cùng nhau để hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng thống Obama vì an ninh của đất nước và nhân dân Hoa Kỳ.

(Hết tuyên bố)

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
Bản dịch: