Vịnh Mị Ê

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vịnh Mị Ê
của Lê Thánh Tông

Mị Ê: Vợ vua Chiêm Thành. Năm Thiên Cảm Thành Vũ thứ nhất (1044), Lý Thái Tông đi đánh Chiêm Thành, chém được vua là Sạ Đẩu, tiến vào thành Phật Thể, bắt thê thiếp Sạ Đẩu đem về; khi về đến hành điện Lý Nhân (nay thuộc tỉnh Hà Nam) nhà vua sai triệu Mị Ê đến hầu thuyền ngự, Mị Ê lấy làm đau xót, liền quấn tấm chiên vào mình, nhảy xuống sông tự vẫn, nhà vua khen là trinh tiết, truy phong Hiệp chính hựu thiện phu nhân. Về sau dân sở tại lập đền thờ.

Thờ chúa, thờ chồng hết tấc thương,
Một mình lọn đạo việc cương thường.
Non thiên dễ hóa hồn tinh vệ[1],
Nước biếc khôn nhìn mặt Phạm vương[2].
Dòng bạc thề cùng thu có nguyệt,
Sử xanh chép để bút còn hương.
Rầy mừng thấy tin rồng đến[3],
Phủ cơn dâm[4] khắp bốn phương.

   
Chú thích

  1. Tinh vệ: Con gái vua Viêm để chết đuối ở biển, hóa thành chim tinh vệ, thường ngậm đá ở núi phía tây lấp biển đông để hả giận
  2. Phạm vương: Danh hiệu chung của vua Chiêm thành
  3. Rồng đến: Ý nói vua Lê Thánh Tông đi qua đến thăm đền
  4. Cơn dâm: Bóng dâm