Vịnh mùa đông

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vịnh mùa đông
của Nguyễn Công Trứ

Nghĩ lại thì trời vốn cũng sòng,
Chẳng vì rét mướt bỏ mùa đông.
Mây về ngàn Hống[1] đen như mực,
Gió lọt rèm thưa lạnh tựa đồng.
Cảo[2] mực hơi may ngòi bút rít,
Phím loan cưởi nhuộm sợi tơ chùng.
Bốn mùa ví những xuân đi cả,
Góc núi ai hay sức lão tùng[3].

   
Chú thích

  1. Tên nôm của núi Hồng Lĩnh, một cảnh đẹp ở Hà Tĩnh
  2. Giấy
  3. Cây thông già, là một trong những loại cây có sức chịu gió rét, mùa đông vẫn xanh tốt. ("Tuế hàn tam hữu" nghĩa "ba người bạn trong giá rét" chỉ ba cây: mai, tre, tùng)