Trợ giúp:Chỗ thử

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(đổi hướng từ WS:CT)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bộ luật[sửa]

Bộ luật Mã số Năm thông qua Ngày có hiệu lực Chỉnh sửa, bổ sung Ngày hết hiệu lực
Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2005 01/01/2006 31/12/2016
Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ

Bộ luật hiện hành[sửa]

Bộ luật đã hết hiệu lực một phần[sửa]

Bộ luật đã hết hiệu lực toàn bộ[sửa]

Bộ luật chưa có hiệu lực[sửa]