Wikisource:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(đổi hướng từ WS:KHOA)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang cộng đồng Yêu cầu khóa hay mở khóa trang Lưu trữ
Viết tắt:
WS:YCKT
WS:KHOA
Đây là nơi để các thành viên yêu cầu các bảo quản viên khóa hoặc mở khóa một trang nào đó, tuân theo Quy định Wikisource về khóa trang.


Khóa trang[sửa]

Mở khóa trang[sửa]