Wikisource:Có thể vi phạm bản quyền

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(đổi hướng từ WS:VPBQ)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Các trang cộng đồng Có thể vi phạm bản quyền Lưu thảo luận
Viết tắt:
WS:VPBQ
Trang này chứa những thảo luận về các tác phẩm có thể vi phạm quy định về bản quyền của Wikisource. Bạn có thể tham gia vào bất kỳ thảo luận hiện tại nào hoặc bắt đầu một thảo luận mới.

Chú ý rằng các tác phẩm rõ ràng vi phạm bản quyền có thể sẽ bị xóa nhanh theo các tiêu chí xóa nhanh C6. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Wikimedia Foundation, những trang này sẽ bị xóa trừ khi có lý do mạnh mẽ cần giữ chúng lại trong vòng tối thiểu hai tuần. Nếu có nghi ngờ chính đáng, chúng sẽ bị xóa.

Khi đưa tác phẩm vào trang này, xin hãy thêm {{vpbq}} sau đầu đề sau khi đã tẩy trống tác phẩm. Nếu bạn tin rằng tác phẩm cần được xóa vì bất kỳ lý do nào khác ngoại trừ vi phạm bản quyền, xem Đề nghị xóa. Nếu bạn đã làm quen với các luật bản quyền Hoa Kỳ, Hồ sơ gia hạn bản quyền RutgersCơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanford có thể hữu ích trong việc xác định tình trạng bản quyền của tác phẩm. Google Book Search cũng có thể hữu ích khi xác định xem một văn kiện hoàn chỉnh có tồn tại do hết hạn bản quyền hay không. Trợ giúp:Phạm vi công cộng có thể giúp thành viên xác định xem một tác phẩm có thuộc phạm vi công cộng hay không.

Thảo luận[sửa]

Xin hãy đặt thảo luận mới trong tiêu đề cấp 2 và ghi ở cuối trang


Thằng Lía[sửa]

Không xác định được năm mất của tác giả Cử Hoành Sơn, do đó không xác định được tình trạng bản quyền của tác phẩm. Đã thảo luận ở Thảo luận Thành viên:LMQ2401#Thằng Lía. Tranminh360 (thảo luận) 05:13, ngày 17 tháng 10 năm 2015 (UTC)

Mật mã Da Vinci[sửa]

Tác giả Dan Brown còn sống, vi phạm bản quyền rõ ràng, đó là chưa kể bản quyền của bản dịch tiếng Việt. Tranminh360 (thảo luận) 01:51, ngày 26 tháng 11 năm 2015 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 02:35, ngày 10 tháng 12 năm 2015 (UTC)

Kinh của đạo Cao Đài[sửa]

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo[sửa]

Trang này nói rằng Hội Thánh Cao Đài giữ bản quyền, do đó đưa vào Wikisource là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 03:44, ngày 7 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 05:04, ngày 22 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Quyển 1, Thể loại:Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Quyển 1, Bài 1[sửa]

Trang này nói rằng Hội Thánh Cao Đài giữ bản quyền, do đó đưa vào Wikisource là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 04:16, ngày 7 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 05:04, ngày 22 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Phải chấn chỉnh lại học thuật, tức là những cái thiết thực để mà hành, Xin lập khoa luật[sửa]

Nguyên văn bằng chữ Hán, vì Nguyễn Trường Tộ gửi các điều trần cho triều đình Huế phải dùng chữ Hán và ngay cái tên "Tế cấp bát điều" cũng là chữ Hán. Bản dịch tiếng Việt trong "Nguyễn Trường Tộ, con người và di thảo" của linh mục Phêrô Trương Bá Cần, ông này mới mất năm 2009. Trong bản điện tử của sách này [1] có ghi rằng: "Anh Chương Thâu, là người đã cùng với Kiều Hữu Hỹ và Trần Lê Hữu dịch các bản văn của Nguyễn Trường Tộ, có nhã ý chuyển cho tôi toàn bộ các bản dịch, trong đó phần lớn chưa được xuất bản. Anh Trần Văn Quyền, cán bộ của Viện Hán Nôm, với sự đồng ý của Viện, cũng đã vui lòng giao cho tôi các bản dịch của anh về Nguyễn Trường Tộ." và "Để hoàn thiện các bản dịch, “Di thảo của Nguyễn Trường Tộ”, Tiến sĩ Lý Kim Hoa, cộng tác viên của Phòng tư liệu Tuần báo Công giáo và Dân tộc, đã đối chiếu các bản chép tay hiện có và đã tham khảo tất cả các bản dịch để đề nghị một bản dịch tiếng Việt, theo chủ quan, là phù hợp hơn cả." Tính sơ sơ thì Chương Thâu còn sống, việc chuyển giao các bản dịch cho Trương Bá Cần diễn ra sau năm 1975 nên Trần Văn Quyền không thể chết quá 50 năm, cuốn "Nguyễn Trường Tộ, con người và di thảo" xuất bản lần đầu tiên năm 1988 nên Lý Kim Hoa không thể chết quá 50 năm. Nói chung là các dịch giả đều không chết quá 50 năm nên đưa bản dịch vào Wikisource là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 03:54, ngày 19 tháng 5 năm 2016 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 03:18, ngày 8 tháng 6 năm 2016 (UTC)

Chiếu cầu hiền[sửa]

Nguyên văn bằng chữ Hán, lấy trong cuốn "Ngô Thì Nhậm toàn tập" do Lâm Giang chủ biên [2], chắc dịch giả cũng không chết quá 50 năm. Tranminh360 (thảo luận) 03:54, ngày 19 tháng 5 năm 2016 (UTC)