Wikisource:Có thể vi phạm bản quyền

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(đổi hướng từ WS:VPBQ)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Các trang cộng đồng Có thể vi phạm bản quyền Lưu thảo luận
Viết tắt:
WS:VPBQ
Trang này chứa những thảo luận về các tác phẩm có thể vi phạm quy định về bản quyền của Wikisource. Bạn có thể tham gia vào bất kỳ thảo luận hiện tại nào hoặc bắt đầu một thảo luận mới.

Chú ý rằng các tác phẩm rõ ràng vi phạm bản quyền có thể sẽ bị xóa nhanh theo các tiêu chí xóa nhanh C6. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Wikimedia Foundation, những trang này sẽ bị xóa trừ khi có lý do mạnh mẽ cần giữ chúng lại trong vòng tối thiểu hai tuần. Nếu có nghi ngờ chính đáng, chúng sẽ bị xóa.

Khi đưa tác phẩm vào trang này, xin hãy thêm {{vpbq}} sau đầu đề sau khi đã tẩy trống tác phẩm. Nếu bạn tin rằng tác phẩm cần được xóa vì bất kỳ lý do nào khác ngoại trừ vi phạm bản quyền, xem Đề nghị xóa. Nếu bạn đã làm quen với các luật bản quyền Hoa Kỳ, Hồ sơ gia hạn bản quyền RutgersCơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanford có thể hữu ích trong việc xác định tình trạng bản quyền của tác phẩm. Google Book Search cũng có thể hữu ích khi xác định xem một văn kiện hoàn chỉnh có tồn tại do hết hạn bản quyền hay không. Trợ giúp:Phạm vi công cộng có thể giúp thành viên xác định xem một tác phẩm có thuộc phạm vi công cộng hay không.

Thảo luận[sửa]

Xin hãy đặt thảo luận mới trong tiêu đề cấp 2 và ghi ở cuối trang


High School DxD[sửa]

High School DxD Vol 11: Uroboros và bài kiểm tra thăng cấp - Life 1: Chuyện học hành và mùa giao phối ?, High School DxD Vol 11: Uroboros và bài kiểm tra thăng cấp - Life 2 : Sự vô hạn và bài kiểm tra thăng cấp ác quỷ trung cấp!, High School DxD Vol 11: Uroboros và bài kiểm tra thăng cấp - Life 3, High School DxD Vol 11: Uroboros và bài kiểm tra thăng cấp - Life 4: Highschool DxD là loạt light novel của Ichiei Ishibumi, tác giả còn sống, đưa vào Wikisource là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 03:54, ngày 29 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 04:35, ngày 15 tháng 8 năm 2020 (UTC)