Trợ giúp:Chỗ thử

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(đổi hướng từ Wikisource:Chỗ thử)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trợ giúp:Nội dung Chỗ thử
Hoan nghênh bạn đã đến với chỗ thử Wikisource. Hãy thoải mái sử dụng trang này để tập sửa đổi và để thử nghiệm mọi thứ; mời xem các trang trợ giúp của chúng tôi. Vì đây là một nơi chuyên thử nghiệm, nên nội dung tại đây sẽ không được giữ lại lâu. Bạn cũng có thể thử nghiệm bằng tiêu bản tại Tiêu bản:Chỗ thử.

Làm trống: chỗ thử

[1]

  1. Ngày xưa một đêm được chia làm 5 canh gác, cứ qua mỗi canh lại có người đánh trống hoặc kẻng để báo hiệu, từ đó mà có đơn vị thời gian vào ban đêm là canh. Canh {{#swich:{{{1}}}| 1 = một là khoảng từ 7 đến 9 giờ tối. | 2 = một là khoảng từ 9 đến 11 giờ tối.| 3 = một là khoảng từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. | 4 = một là khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng. | 5 = một là khoảng từ 3 đến 5 giờ sáng.