Xuân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Xuân từ trong ấy[1] mới ban ra
Xuân chẳng riêng ai, khắp mọi nhà.
Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột
Loẹt loè trên vách, bức tranh gà.
Chí cha chí chát khua giầy dép
Đen thủi đen thui cũng lượt là.
Dám hỏi những ai nơi cố quận[2]
Rằng xuân xuân mãi thế ru mà ?

   
Chú thích

  1. Trong ấy: kinh đô Huế
  2. non nước cũ