Wikisource:Có thể vi phạm bản quyền

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Các trang cộng đồng Có thể vi phạm bản quyền Lưu thảo luận
Viết tắt:
WS:VPBQ
Trang này chứa những thảo luận về các tác phẩm có thể vi phạm quy định về bản quyền của Wikisource. Bạn có thể tham gia vào bất kỳ thảo luận hiện tại nào hoặc bắt đầu một thảo luận mới.

Chú ý rằng các tác phẩm rõ ràng vi phạm bản quyền có thể sẽ bị xóa nhanh theo các tiêu chí xóa nhanh C6. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Wikimedia Foundation, những trang này sẽ bị xóa trừ khi có lý do mạnh mẽ cần giữ chúng lại trong vòng tối thiểu hai tuần. Nếu có nghi ngờ chính đáng, chúng sẽ bị xóa.

Khi đưa tác phẩm vào trang này, xin hãy thêm {{vpbq}} sau đầu đề sau khi đã tẩy trống tác phẩm. Nếu bạn tin rằng tác phẩm cần được xóa vì bất kỳ lý do nào khác ngoại trừ vi phạm bản quyền, xem Đề nghị xóa. Nếu bạn đã làm quen với các luật bản quyền Hoa Kỳ, Hồ sơ gia hạn bản quyền RutgersCơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanford có thể hữu ích trong việc xác định tình trạng bản quyền của tác phẩm. Google Book Search cũng có thể hữu ích khi xác định xem một văn kiện hoàn chỉnh có tồn tại do hết hạn bản quyền hay không. Trợ giúp:Phạm vi công cộng có thể giúp thành viên xác định xem một tác phẩm có thuộc phạm vi công cộng hay không.

Thảo luận[sửa]

Xin hãy đặt thảo luận mới trong tiêu đề cấp 2 và ghi ở cuối trang


Áo chàm[sửa]

Bài thơ của Nông Thị Ngọc Hòa đăng trên báo Nhân dân Cuối Tuần, theo trang Văn học nghệ thuật Phú Thọ thì nhà thơ này còn sống nên không thể đưa vào Wikisource. Tranminh360 (thảo luận) 06:53, ngày 15 tháng 3 năm 2015 (UTC)

Lời cảm ơn của đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp[sửa]

Đây là lời cảm ơn của đại diện 1 gia đình, đối chiếu với {{PVCC-CPVN}} thì nó không phải là văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật cho nên nó không phải là đối tượng không được bảo hộ bản quyền. Còn Điếu văn Đại tướng Võ Nguyên Giáp là của Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, đó là văn bản của tổ chức chính trị cho nên mới không có bản quyền, tương tự như Điếu văn Hồ Chủ tịch. Xin lưu ý rằng {{PVCC-CPVN}} khác với {{PVCC-CP Hoa Kỳ}}, luật Hoa Kỳ quy định rằng tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ là tác phẩm do một sĩ quan hoặc nhân viên của chính quyền liên bang Hoa Kỳ tạo ra khi đang làm nhiệm vụ và không có bản quyền, trong khi luật Việt Nam không quy định như vậy. Tranminh360 (thảo luận) 07:05, ngày 31 tháng 3 năm 2015 (UTC)

Tác gia:Trần Quang Đức[sửa]

Trên trang tác gia hiện nay dùng giấy phép {{PVCC-Việt Nam}} rõ ràng là không phù hợp vì tác giả còn sống. Tranminh360 (thảo luận) 05:31, ngày 3 tháng 5 năm 2015 (UTC)