Wikisource:Có thể vi phạm bản quyền

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Các trang cộng đồng Có thể vi phạm bản quyền Lưu thảo luận
Viết tắt:
WS:VPBQ
Trang này chứa những thảo luận về các tác phẩm có thể vi phạm quy định về bản quyền của Wikisource. Bạn có thể tham gia vào bất kỳ thảo luận hiện tại nào hoặc bắt đầu một thảo luận mới.

Chú ý rằng các tác phẩm rõ ràng vi phạm bản quyền có thể sẽ bị xóa nhanh theo các tiêu chí xóa nhanh C6. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Wikimedia Foundation, những trang này sẽ bị xóa trừ khi có lý do mạnh mẽ cần giữ chúng lại trong vòng tối thiểu hai tuần. Nếu có nghi ngờ chính đáng, chúng sẽ bị xóa.

Khi đưa tác phẩm vào trang này, xin hãy thêm {{vpbq}} sau đầu đề sau khi đã tẩy trống tác phẩm. Nếu bạn tin rằng tác phẩm cần được xóa vì bất kỳ lý do nào khác ngoại trừ vi phạm bản quyền, xem Đề nghị xóa. Nếu bạn đã làm quen với các luật bản quyền Hoa Kỳ, Hồ sơ gia hạn bản quyền RutgersCơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanford có thể hữu ích trong việc xác định tình trạng bản quyền của tác phẩm. Google Book Search cũng có thể hữu ích khi xác định xem một văn kiện hoàn chỉnh có tồn tại do hết hạn bản quyền hay không. Trợ giúp:Phạm vi công cộng có thể giúp thành viên xác định xem một tác phẩm có thuộc phạm vi công cộng hay không.

Thảo luận[sửa]

Xin hãy đặt thảo luận mới trong tiêu đề cấp 2 và ghi ở cuối trang


Lịch sử nước ta[sửa]

Hồ Chí Minh mất năm 1969, chưa hết hạn bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 02:00, ngày 27 tháng 10 năm 2016 (UTC)

Yes check.svgY Sau khi kiểm tra nhật trình xóa thì tôi thấy bài này đã bị Vinhtantran xóa 1 lần vào năm 2009, nay tiếp tục bị tạo lại. Vì vậy tôi tiến hành xóa và khóa trang này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, giống như Tuyên ngôn Độc lập Việt NamDi chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tranminh360 (thảo luận) 03:53, ngày 27 tháng 10 năm 2016 (UTC)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1926[sửa]

Theo w:Kinh Thánh Tiếng Việt (1926)#Kinh Thánh Việt ngữ 1926 thì bản dịch Kinh Thánh này do 1 nhóm dịch giả thực hiện chứ không phải của riêng Phan Khôi. Các dịch giả bao gồm:

  1. William Charles Cadman, mất năm 1948
  2. Grace Hazenberg Cadman, mất năm 1946
  3. Phan Khôi, mất năm 1959
  4. John Drange Olsen, mất năm 1954
  5. Một học giả tên Nho, không rõ mất năm nào
  6. Trần Văn Dõng, không rõ mất năm nào
  7. Nguyễn Hữu Phúc (theo w:William Charles Cadman#Bản Kinh Thánh Việt ngữ năm 1926), không rõ mất năm nào

Vậy nếu học giả tên Nho, dịch giả Trần Văn Dõng và Nguyễn Hữu Phúc không chết quá 50 năm thì việc đưa bản dịch Kinh Thánh này vào Wikisource là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 03:02, ngày 14 tháng 12 năm 2016 (UTC)

Xóa, theo nguyên tắc phòng trừ thì nếu chưa rõ ràng hoàn toàn về tình trạng bản quyền, nội dung đó nên được xóa. --minhhuy (talk) 04:20, ngày 14 tháng 12 năm 2016 (UTC)
Các văn kiện trong Kinh Thánh Tiếng Việt 1926 được chia làm quá nhiều trang con (ví dụ Thi Thiên được chia làm 150 trang con) nên tôi xóa trên điện thoại không xuể đâu, vả lại gần đây tôi bị ốm nên không có thời gian online, thôi nhờ @Mxn: xóa trên máy tính cho nhanh vậy. Tranminh360 (thảo luận) 02:22, ngày 17 tháng 12 năm 2016 (UTC)