Wikisource:Có thể vi phạm bản quyền

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Các trang cộng đồng Có thể vi phạm bản quyền Lưu thảo luận
Viết tắt:
WS:VPBQ
Trang này chứa những thảo luận về các tác phẩm có thể vi phạm quy định về bản quyền của Wikisource. Bạn có thể tham gia vào bất kỳ thảo luận hiện tại nào hoặc bắt đầu một thảo luận mới.

Chú ý rằng các tác phẩm rõ ràng vi phạm bản quyền có thể sẽ bị xóa nhanh theo các tiêu chí xóa nhanh C6. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Wikimedia Foundation, những trang này sẽ bị xóa trừ khi có lý do mạnh mẽ cần giữ chúng lại trong vòng tối thiểu hai tuần. Nếu có nghi ngờ chính đáng, chúng sẽ bị xóa.

Khi đưa tác phẩm vào trang này, xin hãy thêm {{vpbq}} sau đầu đề sau khi đã tẩy trống tác phẩm. Nếu bạn tin rằng tác phẩm cần được xóa vì bất kỳ lý do nào khác ngoại trừ vi phạm bản quyền, xem Đề nghị xóa. Nếu bạn đã làm quen với các luật bản quyền Hoa Kỳ, Hồ sơ gia hạn bản quyền RutgersCơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanford có thể hữu ích trong việc xác định tình trạng bản quyền của tác phẩm. Google Book Search cũng có thể hữu ích khi xác định xem một văn kiện hoàn chỉnh có tồn tại do hết hạn bản quyền hay không. Trợ giúp:Phạm vi công cộng có thể giúp thành viên xác định xem một tác phẩm có thuộc phạm vi công cộng hay không.

Thảo luận[sửa]

Xin hãy đặt thảo luận mới trong tiêu đề cấp 2 và ghi ở cuối trang


Bản dịch một số tác phẩm của Tác gia:Phan Châu Trinh[sửa]

Hiện trạng vấn đề[sửa]

Theo các nguồn trên mạng như báo Đà Nẵng, Nhà sách sông Hương thì bà Lê Thị Kinh là cháu ngoại cụ Phan Châu Trinh, hiện nay bà còn sống nên việc đưa tác phẩm dịch của bà vào Wikisource là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 04:13, ngày 25 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 01:02, ngày 14 tháng 7 năm 2015 (UTC)

Thư xin ở lại Pháp[sửa]

Trang Tác gia:Phan Châu TrinhThảo luận:Thư xin ở lại Pháp ghi là Chương Thâu dịch. Theo các nguồn trên mạng như sachxua.net thì GS Chương Thâu còn sống nên việc đưa tác phẩm dịch của ông vào Wikisource cũng là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 04:13, ngày 25 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 01:02, ngày 14 tháng 7 năm 2015 (UTC)

Điều trần gửi hội nhân quyền[sửa]

Nguyên văn bằng tiếng Pháp, không rõ người dịch. Tranminh360 (thảo luận) 04:13, ngày 25 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Theo bài báo này thì tác phẩm được lấy trong cuốn Phan Châu Trinh, 1872-1926 : qua những tài liệu mới. Có lẽ cũng là một bản dịch có bản quyền. Tân (thảo luận) 12:40, ngày 23 tháng 7 năm 2015 (UTC)
Theo báo Đà Nẵng thì cuốn Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới là do bà Lê Thị Kinh, cháu ngoại Phan Châu Trinh sưu tầm và biên soạn. Báo này còn nói rõ bà Lê Thị Kinh đã chọn lọc, sắp xếp, dịch các tài liệu từ nguyên bản tiếng Pháp, đối chiếu, lồng và ghép các tài liệu đáng tin cậy trong nước, trong đó có tư liệu do chính cụ Phan đem về nước năm 1925 mà gia đình vẫn còn giữ nguyên bản gốc. Vậy bản dịch tác phẩm này là của bà Lê Thị Kinh (tương tự Hiện trạng vấn đề) và không thể đưa lên Wikisource được. Tranminh360 (thảo luận) 00:59, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)
Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 02:35, ngày 10 tháng 12 năm 2015 (UTC)

Một cuộc phỏng vấn Phan Châu Trinh[sửa]

Bài phỏng vấn bằng tiếng Pháp, không rõ người dịch. Tranminh360 (thảo luận) 05:07, ngày 25 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Trang thảo luận của các văn kiện trên đều ghi nguồn là Phan Châu Trinh toàn tập, NXB Đà Nẵng, 2005. Theo báo Tuổi trẻ thì bộ sách này do 3 người trực tiếp biên tập là Chương Thâu, Dương Trung Quốc và Phan Thị Minh (tức Lê Thị Kinh, cháu ngoại Phan Châu Trinh). Nguồn báo Đà Nẵng còn nói rằng bà Lê Thị Kinh đã chọn lọc, sắp xếp, dịch các tài liệu từ nguyên bản tiếng Pháp, đối chiếu, lồng và ghép các tài liệu đáng tin cậy trong nước, trong đó có tư liệu do chính cụ Phan đem về nước năm 1925 mà gia đình vẫn còn giữ nguyên bản gốc. Do đó 2 văn kiện bằng tiếng Pháp trên có thể là do bà Lê Thị Kinh dịch, do đó không thể đưa lên Wikisource được. Tranminh360 (thảo luận) 02:06, ngày 27 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các học sinh nhân ngày khai giảng đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945[sửa]

Hồ Chí Minh mất năm 1969, chưa hết hạn bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 03:01, ngày 16 tháng 9 năm 2015 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 02:35, ngày 10 tháng 12 năm 2015 (UTC)

Thằng Lía[sửa]

Không xác định được năm mất của tác giả Cử Hoành Sơn, do đó không xác định được tình trạng bản quyền của tác phẩm. Đã thảo luận ở Thảo luận Thành viên:LMQ2401#Thằng Lía. Tranminh360 (thảo luận) 05:13, ngày 17 tháng 10 năm 2015 (UTC)

Mật mã Da Vinci[sửa]

Tác giả Dan Brown còn sống, vi phạm bản quyền rõ ràng, đó là chưa kể bản quyền của bản dịch tiếng Việt. Tranminh360 (thảo luận) 01:51, ngày 26 tháng 11 năm 2015 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 02:35, ngày 10 tháng 12 năm 2015 (UTC)