Đóng góp của người dùng

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Địa chỉ IP này đang bị cấm toàn cục. Hãy tham khảo nhật trình cấm toàn cục bên dưới:
  • 21:27, ngày 31 tháng 10 năm 2017: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 54.162.0.0/16 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 31 tháng 10 năm 2020 lúc 21:27, chỉ cấm vô danh) (Amazon web services, including several abused open proxies)
Tìm kiếm đóng góp
 
 
      
 
   

Không tìm thấy thay đổi nào khớp với yêu cầu.