Đóng góp của người dùng

Jump to navigation Jump to search
Địa chỉ IP này đang bị cấm toàn cục. Hãy tham khảo nhật trình cấm toàn cục bên dưới:
  • 14:42, ngày 7 tháng 9 năm 2017: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 54.198.0.0/16 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 7 tháng 9 năm 2018 lúc 14:42) (amazon webservices: network containing several open proxies)
Tìm kiếm đóng góp
 
 
      
 
   

Không tìm thấy thay đổi nào khớp với yêu cầu.