Wikisource:Giới thiệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Mục lục Giới thiệu Wikisource
Trang này giới thiệu Wikisource đến các thành viên và liên kết đến các trang tương ứng.

Wikisource là một Thư viện gồm văn thư lưu trữ tự do gồm văn kiện gốc đã thuộc về phạm vi công cộng hoặc được phát hành một cách hợp pháp để được tái phân phối tự do. Wikisource là một dự án chính thức của Wikimedia Foundation và là một dự án ngang hàng với Wikipedia, Bách khoa toàn thư mở.

Nếu bạn đang tìm kiếm các thông tin về một chủ đề cụ thể, mời xem mục lục Wikisource.

Trên Wikisource[sửa]

Liên kết Mô tả
Phủ nhận chung Lời phủ nhận về tính hợp lệ, độ tin cậy, v.v.
Wikisource là gì? mô tả chung và các thông tin quy định cơ bản (với liên kết đến các trang quy định chi tiết).
Thời sự Wikisource Nơi lưu giữ các tin tức liên quan đến sự kiện và thay đổi tương ứng đối với Wikisource tiếng Việt.
Trợ giúp về nội dung Cung cấp nhiều hướng dẫn hữu ích để sử dụng và đóng góp vào Wikisource.

Liên kết ngoài[sửa]

Liên kết Mô tả
User:Angela (Wikisource cũ) [tiếng Anh] Không gian cá nhân của thành viên Angela viết về lịch sử Wikisource.
Wikisource (Meta) [tiếng Anh] thảo luận sơ khai về dự án tại Meta.
Wikisource (Wikipedia) lịch sử chi tiết và các thông tin chung khác.