Wikisource:Phủ nhận chung

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Giới thiệu về Wikisource Phủ nhận chung Wikisource
Trang này cảnh báo với người đọc và người soạn bài khi sử dụng Wikisource. Tóm tắt: bạn phải chấp nhận mọi rủi ro khi sử dụng Wikisource, và đừng sử dụng Wikisource để tìm kiếm lời khuyên về pháp lý hoặc y tế.

Xin hãy đọc lời phủ nhận chung này một cách cẩn thận. Để cho đơn giản, Wikisource (hoặc dự án này, chúng tôi, v.v.) được dùng để chỉ các tác giả, người đóng góp nội dung, nhà tài trợ, hoặc bất kỳ người nào khác có liên hệ đến website Wikisource (trong đó có Tổ chức Wikimedia Foundation).

Lời phủ nhận

Sự chính xác

Wikisource không đảm bảo về tính đúng đắn hoặc chính xác. Dự án này là một tuyển tập trực tuyến những văn kiện gốc có nội dung tự do, có nghĩa là một tập thể tình nguyện cùng xây dựng một kho tư liệu sơ cấp chung. Do đó, những tư liệu tìm thấy tại đây có thể chưa được các chuyên gia về lĩnh vực đó kiểm chứng để đảm bảo tính chính xác của văn bản. Hơn nữa, văn bản được lưu trữ như nó vốn có; những lỗi sai của tác giả gốc của văn bản sẽ được giữ nguyên như nó vốn có để đảm bảo tính toàn vẹn của tác phẩm.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn sẽ không tìm thấy văn bản có giá trị và chính xác nào trên Wikisource, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo (dù theo cách nào đi chăng nữa) tính đúng đắn của các tài liệu tìm thấy tại đây. Cụ thể là các văn bản y tế hoặc pháp lý tại Wikisource có thể có sai sót hoặc lỗi thời. Chúng tôi đề nghị bạn liên hệ với những chuyên gia có trình độ để tìm hiểu về thông tin này.

Trách nhiệm pháp lý

Các tác giả, người đóng góp nội dung, nhà tài trợ, hoặc bất cứ người nào khác có liên hệ với Wikisource, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không chịu trách nhiệm về sự xuất hiện các thông tin thiếu chính xác hay phỉ báng hoặc việc bạn dùng các thông tin có trong hoặc liên kết đến từ các trang web này.

Không thể đòi hỏi Wikisource phải bồi hoàn cho những tổn hại gây ra vì sự thiếu chính xác và thiếu đúng đắn như đề cập ở trên, vì nó được một tập thể gồm các cá nhân tình nguyện xây dựng lên một cách tự do nhằm tạo ra các nguồn tài nguyên trực tuyến, mã nguồn mở, mang tính giáo dục, văn hóa và bổ ích. Hơn nữa, Wikisource không chịu trách nhiệm nếu có ai đó thay đổi, sửa chữa, điều chỉnh, hoặc xóa bỏ bất kỳ thông tin nào mà bạn đăng lên Wikisource hoặc các dự án liên quan.

Cấp phép

Bạn có thể sử dụng nội dung tại website này theo các điều khoản được mô tả trong mẫu giấy phép và các điều khoản chung mô tả tại Wikisource:Quy định về bản quyền. Đa số các tác phẩm ở đây thuộc về phạm vi công cộng hoặc tương thích với Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (GFDL).

Bạn được tự do tái tạo nội dung Wikisource một cách tự do và miễn phí giống như chúng tôi đang làm đây. Không có thỏa thuận, hợp đồng, hoặc trách nhiệm pháp lý nào được tạo ra giữa bạn và website (hoặc bất cứ ai có liên hệ đến website). Tuy chúng tôi cố gắng để đảm bảo cung cấp các thông tin bản quyền chính xác, bạn phải chịu trách nhiệm kiểm chứng lại tình trạng bản quyền của tác phẩm mà bạn sử dụng hoặc sao chép.

Vi phạm pháp luật bản địa

Xin lưu ý rằng nội dung tìm thấy ở đây có thể vi phạm pháp luật của quốc gia hoặc lãnh thổ tài phán của nơi bạn đang xem thông tin này. Wikisource không khuyến khích vi phạm bất cứ luật pháp nào, nhưng vì thông tin này được lưu trữ trên máy chủ tại Hoa Kỳ, nó được duy trì chiểu theo sự bảo hộ có được theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa KỳTuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.

Pháp luật tại quốc gia bạn có thể không công nhận bảo vệ quyền tự do ngôn luận rộng rãi bằng Hoa Kỳ hay các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, hoặc có hạn chế mà các pháp luật đó không có, và do đó Wikisource không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ khả năng vi phạm các pháp luật bản địa nếu bạn liên kết đến tên miền này hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào có chứa tại đây theo bất kỳ cách nào.