Trang Chính

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
kho văn thư có nội dung mở và thuộc sở hữu cộng đồng
với 16.332 trang văn kiện bằng tiếng Việt
Thứ năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023
Tuyên ngôn Độc lập (1945) là bản tuyên ngôn do Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, nhằm trịnh trọng tuyên bố với nhân dân Việt Nam và toàn thế giới rằng Việt Nam là một nước tự do, độc lập và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hai đoạn trong các bản tuyên ngôn của Mỹ và Pháp được trích dẫn để tương phản với sự áp bức tàn bạo của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm. Quá trình đấu tranh giành độc lập được nhắc lại làm tiền đề cho lời tuyên bố độc lập khỏi ngoại quốc và chấm dứt chế độ quân chủ. Bản tuyên ngôn còn nêu bật các giá trị bình đẳng giữa các quốc gia, các quyền cơ bản của con người, quyền tự quyết dân tộc và quyền được hưởng độc lập, tự chủ của mỗi quốc gia.

“...Vì những lẽ trên, chúng tôi — Chính-phủ lâm-thời của nước Việt-Nam dân-chủ cộng-hòa — trịnh-trọng tuyên-bố với thế-giới rằng:

« Nước Việt-Nam có quyền hưởng tự-do và độc-lập, và sự thực đã thành một nước tự-do và độc-lập. Toàn thể dân Việt-Nam quyết đem tất cả tinh-thần và lực-lượng, tính-mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc-lập ấy ».”

xem tiếp...

Tải về máy... Tải về định dạng ePub Tải về định dạng RTF Tải về định dạng PDF Tải về định dạng mobi

(Các tác phẩm chọn lọc khác)

Wikisource là kho văn thư lưu trữ trực tuyến gồm các ấn phẩm có nội dung tự do do cộng đồng thu thập và thuộc sở hữu của cộng đồng. Xem quy định đưa vàocác trang trợ giúp để biết cách bắt đầu, những điều chúng tôi cần bạn giúp có tại cổng cộng đồng. Hãy thoải mái đặt câu hỏi tại trang thảo luận cộng đồng, và thử nghiệm cách sửa đổi tại chỗ thử. Rất mong sự tham gia tích cực của bạn!

Thông tin cơ bản

Bổ sung văn kiện mới

Chỉnh sửa văn kiện

Mục lục toàn bộ

Quy định bản quyền
Bách khoa toàn thư mở
25x
Từ điển mở
Tủ sách giáo khoa mở
Bộ sưu tập danh ngôn
Kho tư liệu dùng chung
Danh mục các loài
Nguồn tin tức mở
Học liệu mở
Cẩm nang du lịch mở
Cơ sở kiến thức chung
Cộng đồng Wikimedia