Bước tới nội dung

Wikisource:Cộng đồng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Các trang cộng đồng Cộng đồng
Trang này là cổng chung cho tất cả các công việc liên quan đến cộng đồng, những sự kiện đang diễn ra và các thảo luận, và các liên kết đến các trang hữu ích, cùng những trang cần sửa chữa.

Wikisource là một dự án cộng đồng nhằm xây dựng một thư viện bao gồm các văn bản có nội dung tự do với hình thức wiki. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh sự tham gia của mọi người! Đến nay, bộ sưu tập của chúng ta mới chỉ có 16.855 trang văn kiện, đó là một con số không hề tương xứng với số lượng phong phú các tác phẩm tiếng Việt tự do hiện có. Bạn có thể thêmsửa các văn kiện tại Wikisource ngay bây giờ. Nếu bạn vẫn còn ngại ngần, hãy mở một tài khoản để có những lợi ích khác.

Nếu bạn là một người mới đến dự án, xin mời xem các trang trợ giúp của chúng tôi, nơi giải thích mọi điều bạn cần biết. Để thảo luận về cách hoạt động, quy định, vấn đề kỹ thuật và những điều mà các biên tập viên Wikisource quan tâm, xem Phòng thảo luận.

Nói về Wikisource[sửa]

Wikisource là gì? – Phủ nhận chung – Giới thiệu – Phần mềm MediaWiki – Wikimedia Foundation – Cách quyên tiền – Thống kê – Bảo quản viên


Tin tức về Wikisource[sửa]

Giúp đỡ[sửa]

Wikisource dựa trên sự hợp tác cộng đồng, bao gồm cả bạn. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn! Hãy sửa đổi, hay thêm các văn kiện mới miễn là nó thỏa mãn quy định bản quyền của Wikisource. Bạn có thể nhận xét ở trang thảo luận, hiệu đính văn bản, bổ sung đầu đề cho văn kiện

Nếu cần giúp[sửa]Thảo luận[sửa]

Cộng đồng Wikisource có chỗ để thảo luận, đặt kế hoạch, và tranh luận ở Wikisource:Thảo luận. Những thảo luận mới:

Tác phẩm cần Hiệu đính của Tháng
Như Tây nhựt trình của

Trương Minh Ký.

Lần trước: Tôn Ngô binh pháp
Mời các thành viên quan tâm hiệu đính tác phẩm để nâng cao sự toàn vẹn và tin cậy của Wikisource.

Cộng tác trong Tháng

Công việc cộng tác của Tháng này là chuyển thành văn bản bộ sách...
Nho giáo Quyển 1 của Trần Trọng Kim.

Vừa rồi: Phan Khôi: xem tiến triển!
Xin mời các thành viên quan tâm bổ sung các tác phẩm này cho Wikisource. Xin cảm ơn.