Thông tin tài khoản toàn cục

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem thông tin tài khoản
Thông tin tài khoản toàn cục
  • Tên người dùng: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ?
  • Lúc mở tài khoản: 18:53, ngày 12 tháng 4 năm 2013 (cách đây 6 năm)
  • Tổng số lần sửa đổi: 0
  • Số tài khoản đính kèm: 1
Danh sách tài khoản địa phương
Wiki bộ phậnNgày đính kèmPhương thứcCấmSố lần sửa đổiNhóm
en.wikipedia.org18:53, ngày 12 tháng 4 năm 2013wiki chính(?)Bị cấm vô hạn.
  • sửa đổi (toàn website)
  • không được mở tài khoản
  • đã cấm thư điện tử
  • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
0