Thông tin tài khoản toàn cục

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem thông tin tài khoản
Thông tin tài khoản toàn cục
  • Tên người dùng: MelodeeP41
  • Lúc mở tài khoản: 09:49, ngày 28 tháng 3 năm 2020 (cách đây 3 tháng)
  • Tổng số lần sửa đổi: 1
  • Số tài khoản đính kèm: 3
  • Bị cấm:
Danh sách tài khoản địa phương
Wiki bộ phậnNgày đính kèmPhương thứcCấmSố lần sửa đổiNhóm
login.wikimedia.org09:49, ngày 28 tháng 3 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
meta.wikimedia.org09:49, ngày 28 tháng 3 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
vi.wikisource.org09:49, ngày 28 tháng 3 năm 2020tài khoản mới(?)Bị cấm vô hạn.
Lý do: Spambot
  • sửa đổi (toàn website)
  • không được mở tài khoản
  • đã cấm thư điện tử
  • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
1