Thông tin tài khoản toàn cục

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem thông tin tài khoản
Thông tin tài khoản toàn cục
  • Tên người dùng: TVT-bot
  • Lúc mở tài khoản: 11:13, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (cách đây 12 năm)
  • Tổng số lần sửa đổi: 26.688
  • Số tài khoản đính kèm: 67
Danh sách tài khoản địa phương
Wiki bộ phậnNgày đính kèmPhương thứcCấmSố lần sửa đổiNhóm
ar.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)66
az.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)3
bg.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)13
bn.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
bs.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)2
ca.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)64
commons.wikimedia.org15:09, ngày 20 tháng 2 năm 2019tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
cs.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)37
cy.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)2
da.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)10
de.wikipedia.org11:13, ngày 29 tháng 5 năm 2008xác nhận nhờ mật khẩu(?)6
de.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)30
el.wikisource.org01:35, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)9
en.wikipedia.org04:55, ngày 14 tháng 7 năm 2008tạo ra nhờ đăng nhập(?)1
en.wikisource.org16:33, ngày 21 tháng 8 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)301
es.wikisource.org03:59, ngày 18 tháng 9 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)168
et.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)26
fa.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)7
fi.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)10
fo.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)1
fr.wikipedia.org11:13, ngày 29 tháng 5 năm 2008xác nhận nhờ mật khẩu(?)0
fr.wikisource.org03:54, ngày 18 tháng 9 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)274
gl.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)6
he.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)12
hr.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)9
hu.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)10
hy.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)1
id.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)23
is.wikisource.org01:35, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)4
it.wikiquote.org01:33, ngày 23 tháng 9 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
it.wikisource.org03:48, ngày 18 tháng 9 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)68
ja.wikipedia.org04:21, ngày 24 tháng 1 năm 2010tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ja.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)24
kn.wikisource.org01:35, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ko.wikipedia.org01:32, ngày 18 tháng 9 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ko.wikisource.org01:33, ngày 18 tháng 9 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)45
la.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)17
li.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
login.wikimedia.org23:48, ngày 30 tháng 1 năm 2019tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
lt.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)13
meta.wikimedia.org04:57, ngày 8 tháng 8 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
mk.wikisource.org01:39, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)3
ml.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
mr.wikisource.org09:05, ngày 13 tháng 12 năm 2017tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
nap.wikisource.org17:30, ngày 25 tháng 8 năm 2019tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
nl.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)20
no.wikisource.org01:39, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)4
pl.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)30
pt.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)250
ro.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)39
ru.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)36
sk.wikisource.org01:39, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)1
sl.wikisource.org01:39, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)9
wikisource.org13:02, ngày 13 tháng 12 năm 2017tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sr.wikisource.org01:39, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)7
sv.wikisource.org01:39, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)42
ta.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
te.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)2
th.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)13
tr.wikisource.org01:37, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)13
uk.wikisource.org01:39, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)12
vi.wikipedia.org11:13, ngày 29 tháng 5 năm 2008wiki chính(?)23.122bot
vi.wikibooks.org14:59, ngày 13 tháng 12 năm 2017tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
vi.wikisource.org16:31, ngày 21 tháng 8 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)1.603bot
yi.wikisource.org01:38, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
zh-min-nan.wikisource.org01:36, ngày 1 tháng 10 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)7
zh.wikisource.org01:30, ngày 18 tháng 9 năm 2009tạo ra nhờ đăng nhập(?)213