Danh sách các địa chỉ IP bị cấm trên toàn hệ thống

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách tất cả các tác vụ cấm trên toàn hệ thống đang có hiệu lực. Một số tác vụ cấm được đánh dấu là tắt cục bộ: điều đó có nghĩa là người dùng vẫn bị cấm tại các website khác, nhưng một bảo quản viên tại đây đã quyết định bỏ cấm tại wiki này.

Tìm một lần cấm toàn cục
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 02:12, ngày 24 tháng 2 năm 2020: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.238.239.100 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 2 năm 2021 lúc 02:12) (Open proxy)
 • 02:03, ngày 24 tháng 2 năm 2020: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 109.40.3.195 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 2 năm 2020 lúc 02:03) (Long-term abuse)
 • 00:04, ngày 24 tháng 2 năm 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 186.193.226.59 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 5 năm 2020 lúc 00:04) (Open proxy)
 • 22:23, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) đã cấm 162.243.0.0/16 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 2 tháng 4 năm 2025 lúc 15:56) (Open proxy)
 • 18:58, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 177.159.128.230 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 8 năm 2020 lúc 18:58, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 18:22, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 23.81.227.118 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 8 năm 2020 lúc 18:22, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 16:48, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 46.243.220.103 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 8 năm 2020 lúc 16:48, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 16:15, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 89.144.192.32 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 2 năm 2020 lúc 16:15) (Long-term abuse)
 • 16:10, ngày 23 tháng 2 năm 2020: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 190.14.3.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 8 năm 2020 lúc 16:10) (Open proxy: Due to abuse from this range, it has been temporarily blocked. Please contact the stewards at stewards@wikimedia.org if you need to create an account.)
 • 16:10, ngày 23 tháng 2 năm 2020: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 103.111.61.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 8 năm 2020 lúc 16:10) (Open proxy: Due to abuse from this range, it has been temporarily blocked. Please contact the stewards at stewards@wikimedia.org if you need to create an account.)
 • 15:54, ngày 23 tháng 2 năm 2020: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 162.218.93.13 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 2 năm 2020 lúc 22:54) (Long-term abuse)
 • 15:52, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 124.122.194.234 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 3 năm 2020 lúc 15:52, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:51, ngày 23 tháng 2 năm 2020: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.208.153.63 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 2 năm 2020 lúc 22:51) (Long-term abuse)
 • 15:49, ngày 23 tháng 2 năm 2020: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 190.14.0.213 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 2 năm 2020 lúc 22:49) (Long-term abuse)
 • 15:47, ngày 23 tháng 2 năm 2020: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 103.111.61.198 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 2 năm 2020 lúc 22:47) (Long-term abuse)
 • 15:44, ngày 23 tháng 2 năm 2020: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 190.14.3.76 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 2 năm 2020 lúc 22:44) (Long-term abuse)
 • 15:38, ngày 23 tháng 2 năm 2020: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 190.14.3.171 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 24 tháng 2 năm 2020 lúc 22:38) (Open proxy)
 • 15:24, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 93.31.88.106 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 8 tháng 3 năm 2020 lúc 15:24, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 15:23, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 101.109.21.184 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 3 năm 2020 lúc 15:23, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:22, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) đã cấm 103.90.204.139 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 2 năm 2021 lúc 15:22, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:21, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) đã cấm 187.44.212.50 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 2 năm 2021 lúc 15:21, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 13:55, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 92.136.255.225 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 8 tháng 3 năm 2020 lúc 13:55, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 13:47, ngày 23 tháng 2 năm 2020: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 103.122.21.95 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 8 năm 2020 lúc 13:47) (Open proxy)
 • 13:47, ngày 23 tháng 2 năm 2020: علاء (meta.wikimedia.org) đã cấm 161.129.35.191 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 8 năm 2020 lúc 13:47) (Open proxy)
 • 13:11, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 36.72.161.54 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 8 tháng 3 năm 2020 lúc 13:11, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 12:55, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) đã cấm 202.124.36.235 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 2 năm 2021 lúc 12:55, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 11:37, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 217.214.151.128 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 8 tháng 3 năm 2020 lúc 11:37, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 10:24, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 68.170.36.100 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 2 năm 2021 lúc 10:24) (Open proxy)
 • 10:13, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 180.247.132.89 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 2 năm 2021 lúc 10:13) (Open proxy)
 • 10:07, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 42.116.168.168 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 2 năm 2021 lúc 10:07) (Open proxy)
 • 10:00, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 36.89.94.139 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 2 năm 2021 lúc 10:00) (Open proxy)
 • 09:56, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 110.78.151.234 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 2 năm 2021 lúc 09:56) (Open proxy)
 • 04:31, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 2.57.23.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 2 năm 2022 lúc 04:31) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- Racked Metal Ltd -->)
 • 03:17, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 8.40.133.93 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 1 tháng 3 năm 2020 lúc 03:17) (Long-term abuse)
 • 03:10, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 194.68.44.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 2 năm 2022 lúc 03:10) (Open proxy)
 • 01:21, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 36.89.28.250 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 2 năm 2021 lúc 01:21) (Open proxy)
 • 01:12, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 187.114.4.51 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 4 năm 2020 lúc 01:12) (Open proxy)
 • 01:07, ngày 23 tháng 2 năm 2020: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 36.79.242.114 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 23 tháng 2 năm 2021 lúc 01:07) (Open proxy)
 • 23:18, ngày 22 tháng 2 năm 2020: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 126.162.75.90 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 3 năm 2020 lúc 23:18) (Banned user)
 • 23:18, ngày 22 tháng 2 năm 2020: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 126.242.233.7 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 3 năm 2020 lúc 23:18) (Banned user)
 • 23:18, ngày 22 tháng 2 năm 2020: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 2400:2200:536:46B9:9565:1538:70B2:4989 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 3 năm 2020 lúc 23:18) (Banned user)
 • 23:18, ngày 22 tháng 2 năm 2020: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 126.242.228.122 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 3 năm 2020 lúc 23:18) (Banned user)
 • 23:18, ngày 22 tháng 2 năm 2020: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 126.242.221.143 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 3 năm 2020 lúc 23:18) (Banned user)
 • 23:18, ngày 22 tháng 2 năm 2020: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 176.97.141.67 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 3 năm 2020 lúc 23:18) (Banned user)
 • 23:18, ngày 22 tháng 2 năm 2020: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 218.225.236.246 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 3 năm 2020 lúc 23:18) (Banned user)
 • 21:15, ngày 22 tháng 2 năm 2020: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 212.56.137.35 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 3 năm 2020 lúc 21:15) (Open proxy)
 • 21:08, ngày 22 tháng 2 năm 2020: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 186.74.247.186 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 3 năm 2020 lúc 21:08) (Open proxy)
 • 21:06, ngày 22 tháng 2 năm 2020: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 154.68.5.126 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 3 năm 2020 lúc 21:06) (Open proxy)
 • 21:03, ngày 22 tháng 2 năm 2020: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 41.66.230.182 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 3 năm 2020 lúc 21:03) (Open proxy)
 • 21:02, ngày 22 tháng 2 năm 2020: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 174.69.33.10 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 3 năm 2020 lúc 21:02) (Open proxy)
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).