Thống kê sử dụng tiện ích

Jump to navigation Jump to search

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 15:32, ngày 13 tháng 8 năm 2018. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Bảng này cung cấp thông tin về số người dùng đã kích hoạt các tiện ích trên wiki này. Người dùng tích cực là người đã thực hiện một sửa đổi trong 30 ngày qua. Danh sách này bỏ qua thống kê về các tiện ích được kích hoạt cho mọi người theo mặc định và có thể bao gồm cả các tiện ích hiện trước đây mà hiện không còn nữa.

Tiện íchSố người dùngSố thành viên tích cực
AVIMMặc địnhMặc định
AVIM_portletMặc địnhMặc định
charinsertMặc địnhMặc định
SiteMặc địnhMặc định
HotCat262
TemplatePreloader243
navpop212
purgetab142
edittop141
addsection-plus120
UTCLiveClock121
wiked100
AutoOldStyleVi40
removeAccessKeys10