Thống kê sử dụng tiện ích

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 19:56, ngày 22 tháng 2 năm 2020. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Bảng này cung cấp thông tin về số người dùng đã kích hoạt các tiện ích trên wiki này. Người dùng tích cực là người đã thực hiện một sửa đổi trong 30 ngày qua. Danh sách này bỏ qua thống kê về các tiện ích được kích hoạt cho mọi người theo mặc định và có thể bao gồm cả các tiện ích hiện trước đây mà hiện không còn nữa.

Tiện íchSố người dùngSố thành viên tích cực
AVIMMặc địnhMặc định
AVIM_portletMặc địnhMặc định
charinsertMặc địnhMặc định
SiteMặc địnhMặc định
WSexportMặc địnhMặc định
TemplatePreloader264
HotCat263
navpop211
UTCLiveClock143
edittop143
purgetab131
addsection-plus122
wiked90
AutoOldStyleVi51
Twinkle43
QualityButton21
removeAccessKeys10