Tìm kiếm liên kết ngoài

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Có thể sử dụng ký tự đại diện (wildcard) ở đầu tiên, ví dụ “*.wikisource.org”.
Hiện hỗ trợ các giao thức: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp:

Tìm kiếm liên kết ngoài