Bản mẫu:Apex/doc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trang con tài liệu bản mẫu này chứa thông tin về cách sử dụng, thể loại, và các thông tin kỹ thuật khác không bao gồm trong bản mẫu.
Xem Bản mẫu:Apex.

Bản mẫu này chèn dấu apex xuất hiện trong Từ điển Việt–Bồ–La của Alexandre de Rhodes. Ký tự này chưa được đề xuất đưa vào Unicode.

Cách sử dụng[sửa]

Tham số 1 là nguyên âm. Tham số 2 là dấu thanh theo VIQR (` ? ~ ' .). Nếu là thanh ngang, không định rõ tham số 2. Đặt nocat=1 khi đặt liên kết.

  • {{apex|o}}o᷄
  • {{apex|ơ}}ơ᷄
  • {{apex|u|`}}u᷄̀
  • [[wikt:sông|ſo{{apex|u}}]] → [[wikt:sông|ſou᷄]]
  • [[wikt:sông|ſo{{apex|u|nocat=1}}]]ſou᷄
  • [[wikt:ſo{{apex|u}}]] → [[wikt:ſou᷄]]
  • [[wikt:ſo{{apex|u|plain=1}}]]wikt:ſou᷄

Xem thêm[sửa]