Bản mẫu:Chất lượng vk/doc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trang con tài liệu bản mẫu này chứa thông tin về cách sử dụng, thể loại, và các thông tin kỹ thuật khác không bao gồm trong bản mẫu.
Xem Bản mẫu:Chất lượng vk.

Mục đích[sửa]

Tiêu bản này cho phép chỉ ra mức độ tiến triển của một trang.

Cách sử dụng[sửa]

{{Chất lượng vk|XX%}}

trong đó “XX%” là một trong các con số sau: 25%, 50%, 75% or 100%.

Hiệu ứng[sửa]

Tiêu bản này không ảnh hưởng đến văn bản trong trang; nó chỉ thêm biểu tượng chất lượng lên thẻ văn kiện:

XX% biểu tượng Chất lượng văn kiện
25% 25%.svg Văn kiện đang được sửa đổi
50% 50%.svg Văn kiện đã hoàn tất
75% 75%.svg Đã hiệu đính và sửa lỗi
100% 100 percent.svg Đã được vài thành viên hiệu đính

Tiêu bản cũng thêm bài viết vào một thể loại tương ứng với độ hoàn thành của nó: Thể loại:25%, Thể loại:50%, Thể loại:75% hoặc Thể loại:100%.