Bản mẫu:PVCC-vô danh-1923

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1924, là tác phẩm vô danh hoặc bí danh do không rõ tác giả. Nó thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ cũng như ở các quốc gia và vùng lãnh thổ mà thời hạn bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm vô danh hoặc bí danh96 năm hoặc ngắn hơn kể từ ngày phát hành.

 


Cách dùng[sửa]

Cách dùng phổ biến: {{PVCC-vô danh-1923|năm tác phẩm phát hành}}