Bản mẫu:PVCC-vô danh-Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Bản mẫu:PVCC-vô danh-1923)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, là tác phẩm vô danh hoặc bí danh do không rõ tác giả. Nó thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ cũng như ở các quốc gia và vùng lãnh thổ mà thời hạn bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm vô danh hoặc bí danh95 năm hoặc ngắn hơn kể từ ngày phát hành.

 
Tài liệu bản mẫu[tạo]