Bản mẫu:Quy định/doc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Để đưa viết tắt vào, hãy đưa thêm tham số: {{Quy định|WP:SHORT}}

Xem thêm[sửa]