Bản mẫu:Quy định/doc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Để đưa viết tắt vào, hãy đưa thêm tham số: {{Quy định/doc|WP:SHORT}}

Xem thêm[sửa]