Bản mẫu:StripWhitespace/doc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là bản mẫu rất đơn giản, dùng trong các bản mẫu khác để bỏ đi những khoảng trắng phía sau và/hoặc phía trước từ các tham số không tên (xem bản mẫu gốc tại Wikipedia tiếng Anh).

Trong các bản mẫu MediaWiki, khoảng trắng phía trước và/hoặc phía sau sẽ tự động bị xóa khi tham số có tên, tuy vậy nó không áp dụng cho tham số không tê. (Do đó chúng ta có thể lựa áp dụng việc bỏ khoảng trắng hay không, nhưng ta không thể lựa chọn mà không tính đến tham số là có tên hay không có tên. Dường như đây là lỗi thiết kế từ xa xưa mà chúng ta phải gánh chịu vĩnh viễn.[1])

Cách dùng[sửa]

Bản mẫu này nhận tham số, "x", hoặc tham số không tên. Giá trị nên là tham số có đánh số nơi bạn muốn xóa khoảng trắng.

{{StripWhitespace | x = {{{1|}}} }}

hoặc:

{{StripWhitespace | {{{4|}}} }}


Đừng thế bản mẫu này – tức là, nếu dùng với Bản mẫu:Tlc, mã wiki tạo ra sẽ không "sạch".


Ghi chú[sửa]

  1. Thật không may, điều ngược lại, là giữ lại khoảng trắng trong các tham số có tên, là điều không thể thực hiện được.


Xem thêm[sửa]

  • {{Trim}}, có chức năng rất giống, nhưng có thể thế được.